Posts

Showing posts from December 30, 2012

Pahlawan Negara Kanang Anak Langkau meninggal dunia

Save Malaysia, Stop Lynas? WTF MALAYSIAN?